And Sundays digisisällöt ja brändipalvelut

Yli puolet tekemistämme töistä koostuu kuva-, teksti- ja videosisältöjen tuottamisesta sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin. Näiden sisältöjen määrä on kasvussa osittain myös koronan aiheuttaman digikehityksen myötä.

 

Autamme ja sparraamme monipuolisesti bränditöissä; strategia, positiointi, ostopersoona, brändikoodi, moodboard ja brändiohjeisto. Kun pohjatyöt on tehty hyvin, saadaan sisällöntuotannosta merkityksellisempää. Sisällöntuotanto kohdistetaan juuri halutulle ostopersoonalle, oikeissa kanavissa ja ostopolun vaiheessa sekä kohderyhmää puhuttelevasti brändättynä.

 

Brändi- ja strategiatyön yli ei kannata hypätä suoraan sisällöntuotantoon. Meillä on luotuna monipuoliseen brändityöhön useita toimintamalleja erikokoisten yritysten tarpeisiin. Huomioimme ketterät toimintatavat start-upeille, kasvuyrityksille ja yrittäjille. Prosessin myötä syntyy yrityksen ja brändin kivijalka, johon voidaan nojata myyntiin, markkinointiin, sisällöntuotantoon ja yrityksen arvoihin liittyvissä asioissa.

 

 

.

And Sundays palveluiden jakauma